Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim