Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Informacja o stypendiach

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
stypend
Nabór wniosków o stypendium
III Edycja programu stypendialnego

Rozpoczął się nabór wniosków stypendialnych w ramach projektu „Zawodowcy
w Łódzkiem-stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”. Projekt realizowany jest przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.                                                                                                                                                                                                                                                        
Nabór trwa od 16 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.
 Projekt skierowany jest do uczniów, którzy:
·         w roku szkolnym 2020/2021 są uczniami szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego;
·         są uczniami co najmniej II klasy lub klasy odpowiadającej programowo II klasie szkoły ponadpodstawowej w szkołach artystycznych wymienionych w § 1 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych;
·         uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,5 ze wszystkich przedmiotów zawodowych, obliczoną na podstawie świadectwa szkolnego ukończenia danej klasy w roku szkolnym 2019/2020;
·         nie pobierali stypendium w żadnym z poniższych projektów:
- w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem -
stypendia dla najzdolniejszych”,
- w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem -
stypendia dla najzdolniejszych na BIS”;
  • nie pobierają innego stypendium za wyniki w nauce finansowanego lub współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności.
 Szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej
https://zawodowcy.lodzkie.pl/
Znajduje się tam m.in. Regulamin projektu, dedykowana aplikacja, przez którą można składać wniosek, najczęściej zadawane pytania oraz instrukcja wypełniania wniosku.
 

Załączniki artykułu

plakat A4 zawodowcy_2020 (Pobrań: 21)
powrót