Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych 2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
zdjęcie
Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych 2019
Regulamin Konkursu
organizowanego z okazji
Europejskiego Dnia Języków Obcych 2019


Regulamin określa warunki, według których odbywa się Konkurs organizowany w ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych 2019, nazywany dalej Konkursem.
 1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele języków obcych.
 2. Realizatorami Konkursu mogą być nauczyciele geografii.
 3. Konkurs jest ogólnoszkolny. Uczestnikami mogą wziąć udział  wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim.
 4. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny.
 5. Konkurs zaczyna się 26 września 2019 roku i będzie trwał 20 tygodni. Konkurs zakończy się 15 lutego 2020 roku.
 6. Co tydzień, na terenie szkoły, umieszczane będą informacje dotyczące pytań konkursowych.
 7. Po upływie 20 tygodni, w ustalonym terminie odbędzie się ogólnoszkolny konkurs na auli szkolnej, w którym uczestnicy będą mieli do rozwiązania 20 pytań.
 8. Komisja Konkursowa będzie składać się z nauczycieli języków obcych oraz geografii
 9. Konkurs wyłoni 3 zwycięzców.
 10. Nagrodami będą oceny celujące z geografii oraz nagrody rzeczowe.
 11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu Konkursu.
 12. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować do pani Marleny Lewandowskiej – Gruszczyńskiej, Karoliny Marzec


Informacja nr 1
Zdecydowana większość ludności Europy posługuje się językami z rodziny indoeuropejskiej. Trudno jest w sposób dokładny podać liczebność użytkowników poszczególnych języków z powodu dość częstej dwujęzyczności, a także z powodu migracji, które powodują, iż osoba posługująca się na co dzień określonym językiem nie traktuje go jako ojczysty. Innym powodem niemożności precyzyjnego ustalenia liczby posługujących się poszczególnymi językami jest zjawisko wypierania pewnych języków przez inne (np. szkockiego przez angielski czy prowansalskiego przez francuski).
Także lista języków używanych w Europie jest trudna do ustalenia, gdyż w latach ostatnich istnieje tendencja do wyodrębniania nowych języków, dotychczas uznawanych za gwary w obrębie innego języka (w Polsce przykładem takiego zjawiska jest kwestia odrębności języka śląskiego).
Jednakże szacuje się, że w samej Europie funkcjonuje około 220 – 230  rodzimych  języków, co stanowi mniej więcej 3% liczby wszystkich języków świata.

Informacja nr 2
Języki świata – na świecie używanych jest około 6-7 tysięcy języków. Dokładne ustalenie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasyfikacji niektórych etnolektów jako odrębnych języków bądź dialektów. Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej. Szacuje się że do 2100 roku wymrze ponad połowa obecnie używanych języków na świecie, dlatego że są używane przez bardzo małą liczbę użytkowników. Najpopularniejsze języki ojczyste to: chiński nazywany mandaryńskim (1213 mln użytkowników), angielski (1200 mln), hiszpański (550 mln), hindi (450 mln) i arabski (390 mln).
Podstawową jednostką klasyfikacji języków jest rodzina językowa. W obrębie rodziny mniejszymi jednostkami są: grupa i zespół. Czasem wyróżnia się też dodatkowe jednostki pośrednie, jak podrodzina i gałąź.
Rodziny językowe są łączone w jednostki wyższego rzędu: makrorodziny i fyle. Są one jednak rzadko stosowane, gdyż udowodnienie pokrewieństwa poszczególnych rodzin między sobą jest trudne i z reguły ma charakter hipotetyczny. Niekiedy uważa się, że wszystkie ludzkie języki wywodzą się od jednego prajęzyka, nazywanego Proto-Human.

Informacja nr 3

Informacja nr 4

Informacja nr 5

Informacja nr 6

Załączniki artykułu

inf3 (Pobrań: 389)
inf4 (Pobrań: 227)
inf5 (Pobrań: 311)
inf6 (Pobrań: 295)
powrót