Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
zdjęcie
Rozpoczynamy konsultacje z nauczycielami
DRODZY UCZNIOWIE
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 4

IM. KS. J. POPIEŁUSZKI
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 
Od poniedziałku  1.06.2020 r.
rozpoczynamy w naszej szkole konsultacje z nauczycielami,

 
Konsultacje dla uczniów mają charakter dobrowolny.
 
 Aby konsultacje mogły się odbyć musicie zapoznać się z poniższym
materiałem i wytycznymi
.
 
  • Nie przychodź na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Pamiętaj, że masz możliwość ustalenia konsultacji z każdym nauczycielem, jednak dopiero po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi, który zaplanuje Twoje przyjście tak, by uniknąć zgromadzenia się w jednym czasie większej ilości uczniów.
  • Skontaktuj się z nauczycielem – poprzez komunikatory zdalnych lekcji, wiadomość e-mail.
  • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
  • W drodze do i ze szkoły  zachowuj dystans społeczny.
  • Przed wejściem do szkoły załóż maseczkę.
  • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
  • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
  • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
  • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 
Warunkiem udziału ucznia w konsultacjach na terenie szkoły jest złożenie w dniu konsultacji odpowiednich oświadczeń o stanie zdrowia ucznia oraz  zgody
na wykonanie pomiaru temperatury.Oświadczenie dla uczniów pełnoletnich


Oświadczenie dla uczniów niepełnoletnich


Harmonogram Konsultacji 
powrót