Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. księdza Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim

Uwaga. Egzamin zawodowy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
exam1
Terminy
11 i 12 stycznia 2021 roku odbędą się egzaminy zawodowe. Szczegółowy harmonogram znajduje się w aplikacji Microsoft TEAMS. Pamiętajcie o punktualnym przybyciu na egzamin 60 minut przed wyznaczoną godziną!
Zdający zobowiązani są mieć  przy sobie dowód osobisty  lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zorganizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w czasie epidemii Covid-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Piotrkowie Trybunalskim (w załączniku).
 
powrót